Depressie

Veel mensen met OCPS raken in een depressie. Dit is erg zwaar voor hun maar ook voor hun omgeving. Hier vindt u een reeks met tips.

Depressie

·        Verzamel informatie

Zo krijgt u meer inzicht in hoe iemand met een depressie zich voelt.

·        Toon begrip en geduld

Een luisterend oor is erg belangrijk. Laat iemand uitpraten, denk mee en probeer te begrijpen hoe de ander zich voelt.

·        Geef geen ongevraagde aadviezen

Ook al is het vaak goed bedoeld, het ongevraagd geven van adviezen kan averechts werken. Dit kan leiden tot irritaties.

·        Hulp zoeken

Motiveer de ander om hulp te zoeken. Het praten met een deskundige kan prettig zijn en is bovendien erg belangrijk.

·        Samen dingen doen

Dit kunnen leuke, nieuwe dingen zijn, maar ook dagelijkse dingen zoals de hond uitlaten, wandelen of winkelen.

·        Let goed op jezelf

Praat over uw eigen gevoelens met anderen. Leven met iemand met een depressie kan zwaar zijn. Let op dat u niet alleen bezig bent met het zorgen voor de ander.

Meer informatie is te vinden op http://www.depressie.nl